System łączności głośnomówiącej PŁG/SŁG
Przeznaczenie i zastosowanie

System łączności głośnomówiącej typu PŁG/SŁG/ZŁG to zespół urządzeń elektrycznych, przeznaczony do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczony do zapewnienia zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji głosowej np. między oddziałami górniczymi, a obsługą techniczną przenośników taśmowych, obsługą komór maszyn ciężkich, brygadami remontowymi itp.

Elementy systemu łączności głośnomówiącej
 
Szafka łączności głośnomówiącej typu SŁG


 
Pulpit łączności głośnomówiącej typu PŁG


 
Zasilacz łączności głośnomówiącej typu ZŁG


 


Szafki SŁG

Szafki łączności głośnomówiącej typu SŁG wyposażone są w sygnalizator simpleksowej łączności głośnomówiącej (intercom), umożliwiające komunikowanie się głosem, nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczej i informacyjnej(alarmowej), nadanie sygnału alarmowego i komunikację głosem z systemu alarmowania STAR/M (dyspozytor) poprzez sygnalizator alarmowy ZTG-2 z interfejsem łączność głośnomówiącą i nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczo-informacyjnej (alarmowej) z systemu INCOM lub INRELAY.

Pulpity PŁG
Pulpity łączności głośnomówiącej typu PŁG wyposażone są w sygnalizator simpleksowej łączności głośnomówiącej (intercom), a w opcji dodatkowo wyposażone w sygnalizator, umożliwiający nasłuch sygnałów z wybranych lub wszystkich podłączonych instalacji porozumiewawczo-głośnomówiącyej obiektów (np. przenośników taśmowych), prowadzenie rozmowy lub nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczo-informacyjnej (alarmowej) z/do wybranych lub wszystkich podłączonych instalacji porozumiewawczo-głośnomówiących obiektów (np. przenośników taśmowych), nadanie sygnału alarmowego i komunikację głosem z systemu alarmowania STAR/M (dyspozytor) poprzez sygnalizator alarmowy ZTG-2 z interfejsem do wszystkich podłączonych instalacji porozumiewawczo-głośnomówiących obiektów (np. przenośników taśmowych), łączność głośnomówiącą i nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczo-informacyjnej (alarmowej) z systemu INCOM lub INRELAY.

Zasilacze ZŁG
Zasilacze łączności głośnomówiącej typu ZŁG wyposażone są w sygnalizator simpleksowej łączności głośnomówiącej(intercom), umożliwiające zasilanie napięciem 24VDC szafek łączności głośnomówiącej typu SŁG, komunikowanie się głosem, nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczo-informacyjnej (alarmowej), nadanie sygnału alarmowego i komunikację głosem z systemu alarmowania STAR/M(dyspozytor) poprzez sygnalizator alarmowy ZTG-2 z interfejsem, łączność głośnomówiącą i nadanie sygnalizacji ostrzegawczo-porozumiewawczo-informacyjnej (alarmowej) z systemu INCOM lub INRELAY.