Zestawy Zasilające ZZ
Przeznaczenie i zastosowanie

Zestawy typu ZZ to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 3,3kV,6kV,10kV,12kV przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania i sterowania napędami maszyn górniczych tj. przenośniki taśmowe, pompy, wentylatory.