Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu
RKS10-4U

Rozdzielnica typu RKS10-4U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego albo na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem. 
Rozdzielnica typu RKS10-4U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V.
Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy.
Rozdzielnica typu RKS10-4U wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń (opcja) oraz układ kontroli rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia.

zobacz też...