Elektronika dla górnictwa
Przeznaczenie i zastosowanie

Elektronika dla górnictwa to przekaźniki do nadzoru i kontroli sieci kopalnianych i przemysłowych.