Zestawy ZB
Przeznaczenie i zastosowanie

Zestawy rozdzielnic typu ZB to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania i sterowania urządzeń górniczych tj. przenośników taśmowych, pomp, wentylatorów, spawarek.