Bloki przyłączeniowo - przelotowe
Przeznaczenie i zastosowanie

Bloki przyłączeniowo-przelotowe typu BPP to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania, łączenia i rozdziału energii elektrycznej w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT).