Rozdzielnice SZR
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice typu SZR to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zapewnienia zwiększonej niezawodności zasilania dla odbiorników wymagających rezerwowania, czyli zapewnienia ciągłości zasilania w energię elektryczną.