Wyposażenie elektryczne dla urządzeń do rozbijania brył
Przeznaczenie i zastosowanie

Wyposażenie elektryczne dla urządzeń do rozbijania brył typu URB to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania i sterowania urządzeniami mechanicznymi do rozbijania brył.