Baterie KBK-6, KBK-12
Przeznaczenie i zastosowanie

Bateria kondensatorów typu KBK-6, KBK-12 to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe  6,10,12 kV, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) lub uziemionych poprzez rezystor.