Osprzęt łączeniowy
Przeznaczenie i zastosowanie

Osprzęt łączeniowy to urządzenia elektryczne, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem.