Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu
RKS5-4/RS/W

Rozdzielnica typu RKS5-4/RS/W jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica typu RKS5-4/RS/W przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.
Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy.
Rozdzielnica typu RKS5-4/RS/W wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz układ kontroli rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia.

zobacz też...