Złącza kablowe

Złącza Kablowe ZK są podstawowymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nn. W zależności od potrzeb stosuje się złącza węzłowe, złącza przelotowe oraz końcowe. ZK wykorzystywane są do rozdziału energii elektrycznej oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych niskiego napięcia.

Złącza kablowe produkowane przez naszą firmę są realizowane w oparciu o uniwersalną podstawę złącza kablowego, która umożliwia realizację każdego typu złącza od ZK-1 do ZK-4 poprzez odpowiednią konfigurację elementów połączeniowych w podstawie.

Takie rozwiązanie zapewnia elastyczność w przypadku dalszej rozbudowy sieci kablowej - nie zachodzi konieczność zakupu i wymiany złącz na nowe w przypadku rozbudowy sieci lub zmiany struktury układu zasilania.

Produkowane złącza posiadają atest Instytutu Energetyki w Warszawie:

  1. Atest nr 535
  2. Atest nr 534
i spełniają wymagania normy PN-IEC 439-1. Rozwiązania złącz są zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP do praw ochronnych patentu: nr zgłoszenia P 338225.
 

Złącze kablowe ZK z uniwersalną podstawą połączeniową

Uniwersalna podstawa połączeniowa