Rozdzielnice rozgałęźne SPR
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice rozgałęźne typu SPR to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do rozdziału sieci kopalnianej.