POLITYKA RODO
Klauzule informacyjne RODO

Ze względu na rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlementu i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE zamieszczamy klauzule informacyjne.