Polityka Jakości

CELEM naszym jest być preferowanym dostawcą wyposażenia elektrycznego o wysokim standardzie dla przemysłu, które wykazuje najwyższy poziom jakości projektowej i wykonawczej, przy kosztach możliwych do zaakceptowania przez Klienta. Dla uzyskania przewagi nad konkurencją oraz tworzenia dobrej reputacji naszej firmy i pełnego zaufania niezbędne jest ciągłe nadążanie za rosnącymi wymaganiami Klienta.

ZADANIEM firmy jest, by nasze wyroby spełniały zamierzone funkcje w ciągu założonego okresu użyteczności, były bezpieczne oraz działały zadawalająco przy prawidłowej konserwacji i utrzymaniu. Jakość uzyskana dzisiaj to gwarancja przyszłości firmy i jej pracowników. Każda dostawa stanowi referencje dla przyszłych zamówień.

REALIZACJA polityki jakościowej następuje przez:

  • podejmowanie działań zmierzających do integracji i zaangażowania wszystkich pracowników wokół jakości i wykorzystania możliwości w nich tkwiących;
  • konsekwentne i odpowiedzialne wdrażanie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości;
  • dostarczenie środków i tworzenie warunków zapewniających produkty o jakości i niezawodności, które nasi Klienci uznają za nieosiągalne przez naszych konkurentów.
Jelenia Góra, 2004 rok.