Nowości

System INCOM RS

Typowym zastosowaniem systemu INCOM RS jest sterowanie przenośnikami taśmowymi. Zestawy systemu sterowania INCOM RS przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz o stopniu „a” wybuchu metanu lub/i kategorii „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. 

zobacz też...