Rozdzielnice RB-200
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice RB-200 to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 400V, przeznaczone do stosowania na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonym wybuchem przeznaczone do zasilania odbiorników, a w szczególności pomp.