System sterowania przenośnikami taśmowymi INCOM RS, INCOM i INRELAY
Przeznaczenie i zastosowanie

System typu INRELAY (przekaźnikowy) to zespół urządzeń elektrycznych, przeznaczony do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczony do sterowania lokalnego, zdalnego i automatycznego urządzeniami, procesami technologicznymi oraz obiektami. Typową aplikacją jest zastosowanie systemu do sterowania przenośnikami taśmowymi.

System INCOM RS, INCOM (sterownikowy) to zespół urządzeń elektrycznych, przeznaczony do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczony do sterowania lokalnego, zdalnego i automatycznego oraz wizualizacji pracy urządzeń, procesów technologicznych oraz obiektów. Typową aplikacją jest zastosowanie systemu do sterowania przenośnikami taśmowymi.