Szafki teletechniczne SS-T
Przeznaczenie i zastosowanie

Szafki teletechniczne typu SS to urządzenia elektryczne, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do wykonywania połączeń kabli i przewodów teletechnicznych.