Zasilacze Z i ZA
Przeznaczenie i zastosowanie

Zasilacze typu Z i ZA to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania odbiorników wykonanych w II klasie ochronności - elektronarzędzi oraz układów automatyki przemysłowej.