Baterie kondensatorów KBK-05
Przeznaczenie i zastosowanie

Baterie kondensatorów typu KBK-05 to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT).