Łączniki sekcyjne trakcji
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice (łączniki sekcyjne trakcji) typu AŁT są urządzeniami elektrycznymi, przeznaczonymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem do łączenia i załączania trakcji kopalnianej.