Stacje transformatorowe ST
Przeznaczenie i zastosowanie

Stacje transformatorowe typu ST to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 6,10,(10-6)kV do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania sieci kopalnianej oraz zasilania i sterowania odbiorników tj. przenośniki taśmowe, pompy, wentylatory, kombajny urabiające o napięciu znamionowym dolnym 500, 1000V i mocach od 100 do 1250 kVA.