Rozdzielnice BTW
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice typu BTW to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania i sterowania oraz nadzoru nad pracą tam wentylacyjnych.