Nowości

Bateria kondensatorów typu KBK-12/1

Bateria kondensatorów typu KBK-12/1 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Bateria kondensatorów typu KBK-12/1 przeznaczona jest do kompensacji mocy biernej grupy odbiorników w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora lub uziemionym przez rezystor na napięcie znamionowe 6kV; 10kV; 12kV.
Bateria kondensatorów typu KBK-12/1 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, obniżenia rezystancji izolacji (opcja) oraz nadmiernego wzrostu napięcia.
Bateria kondensatorów typu KBK-12/1 składa się z zespołów:

 • zespół główny KBK-12/1/ZGB – wyposażony w człon zasilający, trzy stopnie stycznikowe
  i kondensatory o mocy 50-900kvar (opcja),
 • zespół dławikowo-kondensatorowy – dla trzech stopni (opcja) – KBK-12/1ZDK1, KBK-12/1/ZDK2,
  KBK-12/1/ZDK3 – wyposażony w dławiki ochronne przed wyższymi harmonicznymi
  lub przeciwprzetężeniowe i kondensatory o mocy stopnia 50-2100kvar,
 • zespół kondensatorowy – dla trzech stopni (opcja) – KBK-12/1/ZK1, KBK-12/1/ZK2, KBK-12/1/ZK3 – wyposażony w kondensatory o mocy stopnia 50-2100kvar

Dopuszczalne konfiguracje połączeń zespołów baterii kondensatorów typu KBK-12/1:

 • KBK-12/1/ZGB (z kondensatorami),
 • KBK-12/1/ZGB (bez kondensatorów) + (KBK-12/1/ZDK1; KBK-12/1/1/ZDK2; KBK-12/1/ZDK3),
 • KBK-12/1/ZGB (bez kondensatorów) + (KBK-12/1/ZK1; KBK-12/1/1/ZK2; KBK-12/1/ZK3).

zobacz też...