Szafy falownikowe SF i filtry wyższych harmonicznych SFT
Przeznaczenie i zastosowanie

Szafy falownikowe typu SF to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do łagodnego rozruchu oraz zasilania i sterowania prędkością obrotową napędów maszyn górniczych tj. przenośniki taśmowe, pompy, wentylatory.