Nowości

Szafa falownikowa
SF - 1/W

Rozdzielnica typu SF-1/W (z przemiennikiem częstotliwości) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu SF-1/W (z przemiennikiem częstotliwości) przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy typu SF-1/W za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust kablowy. Rozdzielnica typu SF-1/W wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążenia, obniżenia rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia. Optymalne warunki pracy przemiennika częstotliwości zapewnia zamknięty układ chłodzenia wodnego, realizowany za pomocą wymiennika ciepła powietrze/woda i chillera.

zobacz też...