Rozdzielnice RZS
Przeznaczenie i zastosowanie

Rozdzielnice typu RZS to urządzenia elektryczne na napięcie znamionowe 1000 lub 500V, przeznaczone do stosowania w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchu pyłu węglowego lub niezagrożonych wybuchem, przeznaczone do zasilania, sterowania i realizacji łagodnego rozruchu napędów maszyn górniczych tj. przenośniki taśmowe, wentylatory, pompy.