Oprawy oświetleniowe i sygnalizatory
Przeznaczenie i zastosowanie

Oprawy oświetleniowe typu IS to uniwersalne oprawy, przeznaczone do oświetlania komór, chodników i innych pomieszczeń w podziemnych i powierzchniowych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni, pozwalające na stosowanie zarówno świetlówek tradycyjnych jak i świetlówek LED.

Semafory typu ISS są przeznaczone do sterowania ruchem pojazdów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni.

Sygnalizatory typu ISS są przeznaczone do sygnalizacji umiejscowienia punktu hydrantowego instalacji gaśniczej w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni. .