Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N3M

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N3M jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N3M wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora z typoszeregu: 400kVA, 630kVA i 800kVA oraz znamionowe napięcie dolne transformatorów 525V AC. 

zobacz też...