Stacje transformatorowe ST

ST-T1/URB

Stacja transformatorowa typu ST-T1/URB jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa typu ST-T1/URB wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Stacja transformatorowa typu ST-T1/URB wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy znamionowej 63 kVA oraz znamionowe napięcie górne 400 V. 

zobacz też...