Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N1U

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1U jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (w tym z przemiennikami częstotliwości) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (system IT) na napięcie znamionowe sieci 500V AC. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1U wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora: 630 lub 800 kVA oraz znamionowe napięcie górne 10kV lub 6kV lub (10-6)kV (transformator przełączalny) i znamionowe napięcie dolne 525V AC. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej na znamionowe napięcie górne 10kV i (10-6)kV dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV. 

zobacz też...