Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N4U

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N4U jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N4U wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora: 100kVA lub 250kVA lub 400 kVA lub 630 kVA oraz znamionowe napięcie górne 3kV (tylko dla transformatora o mocy 400kVA) lub 6kV lub 10kV lub (10-6)kV (transformator przełączalny) i znamionowe napięcie dolne 525V AC. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej na znamionowe napięcie górne 10kV i (10-6)kV dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV.        

zobacz też...