Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N1M3

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M3 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M3 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (w tym z przemiennikami częstotliwości) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V AC.
Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M3 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora: 250 lub 400 lub 630 lub 800 kVA oraz  znamionowe napięcie górne 10kV lub 6kV lub (10-6)kV(transformator przełączalny) i znamionowe napięcie dolne 1050V AC. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej na znamionowe napięcie górne 10kV i (10-6)kV dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV.

zobacz też...