Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N4S

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N4S jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N4S wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora: 250kVA lub 400kVA oraz znamionowe napięcie górne 10kV lub 6kV lub (10-6)kV(transformator przełączalny) i znamionowe napięcie dolne 525V AC. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej na znamionowe napięcie górne 10kV i (10-6)kV dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV.

zobacz też...