Stacje transformatorowe ST

Stacja ST- T

Stacja transformatorowa typu ST-T jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania na powierzchni w strefach niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa typu ST-T wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji(dla napięcia 500V AC) o mocy transformatora trójuzwojeniowego 500(400+100) kVA oraz znamionowe napięcie dolne transformatora 500V AC(dla 400kVA) i 400V AC(dla 100KVA).

zobacz też...