Stacje transformatorowe ST

Stacja ST- T2/N1S

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1S jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1S wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania zainstalowanego transformatora o mocy: 630kVA lub 800kVA oraz znamionowe napięcie górne 10kV lub 6kV lub (10-6)kV (transformator przełączalny) i znamionowe napięcie dolne 525V AC. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej na znamionowe napięcie górne 10kV i (10-6)kV dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV. 

zobacz też...