Stacje transformatorowe ST

Stacja ST-T2/N1M1

Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M1 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Stacja transformatorowa przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (w tym z przemiennikami częstotliwości) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V AC i 500V AC. Stacja transformatorowa typu ST-T2/N1M1 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji i obejmuje wykonania o mocy zainstalowanego transformatora trójuzwojeniowego: 800kVA, 1000kVA, 1250kVA oraz znamionowe napięcie górne (10-6)kV, znamionowe napięcie dolne 1050V AC i napięcie znamionowe dolne 525V AC. Transformator posiada znamionowe napięcie górne (10-6)kV i przystosowany jest do zasilania napięciem 10kV albo 6kV. Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej po stronie górnego napięcia dobrane jest do napięcia znamionowego 10kV.

zobacz też...