Stacje transformatorowe ST

Stacja prób ST-INST1

Stacja prób typu ST/INST1 jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Stacja prób przeznaczona jest do wykonywania prób funkcjonalnych baterii kondensatorów (zwłaszcza regulatora współczynnika mocy) pracującej w sieci 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 6kV AC. Stacja transformatorowa typu ST/INST1 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, ziemnozwarciowe oraz nadnapięciowe i posiada moc znamionową 270 VA.

zobacz też...