Stacje transformatorowe ST

ST/INST

Stacja transformatorowa typu ST/INST jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Stacja transformatorowa typu ST/INST przeznaczona jest do wykonywania prób funkcjonalnych rozdzielnic, baterii kondensatorów i stacji transformatorowych pracujących w sieci 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 6 lub 10kV. Stacja transformatorowa typu ST/INST wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, ziemnozwarciowe oraz nadnapięciowe i posiada moc znamionową 6,3 kVA.

zobacz też...