Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo - przelotowy BPP2-7B/U

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-7B/U jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-7B/U przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Przewody podłącza się do bloku typu BPP2-7BU za pomocą zacisków kablowych lub zacisków do łączenia przewodów bez końcówek, poprzez wpusty kablowe. Rozdzielnica typu 
 

zobacz też...