Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo – przelotowy BPP10-1/B

Rozdzielnica typu BPP10-1/B jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego albo na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica typu BPP10-1/B przeznaczona jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V.
Przewody podłącza się do rozdzielnicy typu BPP10-1/B za pomocą zacisków kablowych lub zacisków do łączenia przewodów bez końcówek, poprzez wpusty kablowe.
Rozdzielnica typu BPP10-1/B wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć (bezpieczniki).

zobacz też...