Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo - przelotowy BPP2-5BU/4

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/4 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/4 przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...