Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo -
przelotowy BPP2-2/1U/1 (wykonanie w obudowie z tworzywa sztucznego)

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2/1U/1 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni.
Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2/1U/1 przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora(systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V a w szczególności do ręcznego załączania rezerwowego źródła zasilania.

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z tworzywa sztucznego (poliwęglanu wzmocnionego dodatkowo włóknem szklanym).


 

zobacz też...