Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo-przelotowy BPP2-5BU/1

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/1 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni.
Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/1 przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Przewody podłącza się do bloku typu BPP2-5BU/1 za pomocą zacisków kablowych lub zacisków do łączenia przewodów bez końcówek, poprzez wpusty kablowe.

zobacz też...