Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo - przelotowy BPP2-5B1

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5B1 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5B1 przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora(systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.
 

zobacz też...