Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo - przelotowy BPP2-2S3/2

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2S3/2 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2S3/2 przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...