Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Rozdzielnica BPP10-3R

Rozdzielnica typu BPP10-3R jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego albo na powierzchni w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem.

Rozdzielnica typu BPP10-3R przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V. Obudowa rozdzielnicy BPP10-3R wykonana jest poliwęglanu, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym.

zobacz też...