Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Bloki przyłączeniowo - przelotowe BPP-0404, BPP-0505, BPP-0606

Bloki przyłączeniowo-przelotowe typu BPP-0404, BPP-0505, BPP-0606 są urządzeniami, przeznaczonymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Bloki przyłączeniowo-przelotowe typu BPP-0404, BPP-0505, BPP-0606 przeznaczony są do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Przewody podłącza się do bloków typu BPP-0404, BPP-0505, BPP-0606 za pomocą zacisków kablowych lub zacisków do łączenia przewodów bez końcówek, poprzez wpusty kablowe. 
 

zobacz też...