Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo – przelotowy BPP2-2S3/R

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2S3/R jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni.
Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-2S3/R przeznaczony jest do łączenia i rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V, w układzie ręcznego załączania zasilania rezerwowego (zasilanie 2) po zaniku zasilania podstawowego (zasilanie 1). Przewody podłącza się do bloku typu BPP2-2S3/R za pomocą zacisków kablowych lub zacisków do łączenia przewodów bez końcówek, poprzez wpusty kablowe.

zobacz też...